EN CONSTANT ACTUALITZACIÓ AMB LA INFORMACIÓ DEL 2023 

Avui 22 de maig se us comunicarà la resolució de la beca per SMS.

Quan tinguem aquesta informació, contactarem amb vosaltres per correu

Període per realitzar al·legacions

23 de maig - 6 de juny

Podeu enviar e-mail o trucar:

 testiumolt@bcn.cat  

93 600 96 40 de dilluns a divendres de 9h a 18h 


PRIMER PAS

Fer la inscripció al KSAL 2023. Sense la inscripció i el pertinent pagament, l'ajut econòmic no serà vàlid.  

SEGON PAS

Un cop realitzada la inscripció i comprovat el pagament, us facilitarem el codi de l'activitat

Rebreu un e-mail des de beques@c15.cat

TERCER PAS

És indispensable per a fer el tràmit disposar de l' IDALU i  certificat digital (IdCat mòbil o superior (DNI e-, etc.)  

QUART PAS

Tramitar la beca a través del portal de l'Oficina Virtual de Tràmits. 

Només es pot sol·licitar beca per una activitat d’estiu. 


Cal realitzar inscripció i pagament per aconseguir el codi de l'activitat. Durant el tràmit necessitareu l’IDALU. 


Important disposar d'un certificat digital per a fer el tràmit:


IdCat mòbil, DNIe, etc.

Cal fer el procediment una vegada per cada fill/a. (Seguir els quatre passos per cada fill/a) 

Campanya Vacances d'estiu Ajuntament de Barcelona 

En aquest enllaç de l'Ajuntament de Barcelona trobareu informació de la campanya de vacances d'estiu 2023.

Tutorial obtenció IdCAT mòbil

Si no disposeu encara de l'IdCAT Mòbil, podeu visualitzar aquest vídeo i seguir les passes indicades.  

FAQs

Podeu tronar a realitzar la sol·licitud, tindrà validesa la darrera presentada. 


Quan s'han seguit tots els passos, es genera un esborrany de la sol·licitud que es pot descarregar. A dalt a la dreta, hi ha el botó SIGNAR i ENVIAR. Un cop feu clic, ja s'haurà realitzat el tràmit. Nosaltres, en un màxim de 24h, haurem rebut un avís conforme ho heu presentat. 


Miren els ingressos nets anuals de l’exercici 2021 (per tant es mira la declaració de la renda feta el 2022). El valor ha de coincidir amb la casella número 500 (Base Liquidable General)


Feu clic per veure les FAQs de l'Ajuntament de Barcelona 

QUALSEVOL DUBTE, ENVIEU CORREU A BEQUES@C15.CAT